České akademické hry 2010

Vážení přátelé,
 
9. ročník Českých akademických her je minulostí. Na podrobnější hodnocení je ještě brzy, ale čísla a ohlasy říkají, že hry byly důstojnou součástí oslav 100. výročí trvání vysokoškolského sportu v Čechách.
 
Her se zúčastnilo celkem cca 2300 sportovců a 150 trenérů a doprovodu ze 37 českých vysokých škol. Ti nejlepší z vás si odvezli více než 400 medailí z 25 soutěží a množství kvalitních cen. K hladkému průběhu sportovních soutěží jistě přispělo i někdy až příliš krásné počasí a škoda jen, že z technických důvodů musel být zrušen závod ve vodním slalomu a sjezdu.
 
Naše poděkování patří především vám všem, kteří jste do Prahy přijeli a zasloužili se o vysokou sportovní úroveň jednotlivých soutěží. Poděkování patří ale také vedení obou pořádajících univerzit, ČAUSu a všem partnerům, bez jejichž pomoci by nebylo možné vysokou úroveň soutěží zabezpečit.
 
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál do dalšího období mnoho sportovních a osobních úspěchů a věřím, že se najde odvážná vysoká škola, která převezme naši štafetu a uspořádá jubilejní 10. ročník Českých akademických her.
 
9. ročník Českých akademických her skončil a my se společně těšíme na 10. jubilejní ročník v roce 2011.

 
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.
předseda organizačního výboru