České akademické hry 2012

Propozice - nohejbal

 

TERMÍN SOUTĚŽE: 14. – 15. 6. 2012

MÍSTO SOUTĚŽE: Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem

Víceúčelová sportovní hřiště (povrch MONDO)

Technická 14

612 00 Brno

PARTNEŘI:

POŘADATEL: VUT v Brně, ČAUS

TECHNICKÉ PROVEDENÍ: MENDELU, ČAUS

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI:

Ředitel soutěže: Mgr. Petr Bedřich

Hlavní rozhodčí: Mgr. Jakub Havel, Ph.D.

Funkcionáři závodu/soutěže: Mgr. Jakub Havel, Ph.D

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ: v místě konání soutěže

PŘEDPIS: Soutěží se dle platných „Pravidel nohejbalu“ a „Soutěžního řádu nohejbalu“ a podle ustanovení tohoto rozpisu. Startují studenti VŠ ČR. Trojici tvoří maximálně 4 hráči, dvojici maximálně 3 hráči. Nasazení do skupin si vyhrazuje pořadatel dle loňských výsledků a výkonnosti.

SYSTÉM SOUTĚŽE:

Disciplíny – dvojice a trojice. Hraje se ve skupinách, poté vyřazovacím systémem. Přesný hrací systém bude určen dle počtu přihlášených. Zápasy dvojic i trojic se hrají na 3 vítězné sety do 10 bodů (set končí 10. bodem), 5. set se hraje od stavu 5:5.

O pořadí ve skupině rozhoduje:
1.) celkový počet tabulkových bodů
2.) vyšší počet tabulkových bodů ze vzájemných zápasů (v případě rovnosti bodů u 3 a více družstev rozhoduje umístění v tabulce vzájemných zápasů)
3.) rozdíl setů ze vzájemných zápasů
4.) rozdíl míčů ze vzájemných zápasů

ČASOVÝ POŘAD:

Čtvrtek 14. 6. 2012
09:00 – 09:30 prezence účastníků pro turnaj dvojic
09:30 – 09:45 porada vedoucích
09:45 – 10:00 zahájení turnaje
10:00 turnaj dvojic

Pátek 15. 6. 2012
09:00 – 09:30 prezentace účastníků pro turnaj trojic
09:30 – 09:45 porada vedoucích
09:45 – 10:00 zahájení turnaje
10:00 turnaj trojic

PREZENCE: Prezence závodníků/družstev v místě konání, ve čtvrtek 14. 6. 2012 9:00 – 9:30 prezence účastníků pro turnaj dvojic a v pátek 15. 6. 2012 9:00 – 9:30 prezence účastníků pro turnaj trojic.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: Po skončení soutěže na místě.

NÁMITKY: viz. Všeobecný rozpis ČAH

ODVOLÁNÍ: viz. Všeobecný rozpis ČAH

DALŠÍ POKYNY/INFORMACE: Hraje se na povrchu MONDO. Družstva mají 2 sady jednotných dresů.

Mgr. Petr Filip Mgr. Petr Bedřich

Předseda komise ČAUS Ředitel soutěže