České akademické hry 2012

Propozice - plavání

 

TERMÍN SOUTĚŽE: 12. – 13. 6. 2012

MÍSTO SOUTĚŽE: Plavání a ploutvové plavání bude realizována no VENKOVNÍ VYHŘÍVANÉM BAZÉNU Univerzity Obrany. Prosíme sportovce, aby se v případě nepříznivého počasí vybavili patřičným oblečením a ochrannými pomůckami proti dešti. V případě nedostatku místa na sezení doporučujeme si vzít podložku na sezení - karimatku atd.

Jana Babáka 1862/7

612 00 Brno – Královo Pole

DOPRAVA: Zastávka tramvaje 12,13 Tererova. Vchod do areálu venkovního bazénu kasáren
Univerzity Obrany se nachází naproti kolejí Mendelovi Zemědělské Univerzity.

PARTNEŘI:

POŘADATEL: VUT v Brně, ČAUS

TECHNICKÉ PROVEDENÍ: CESA VUT v Brně, UO, ČAUS

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI:

Ředitel soutěže: Mgr. Michaela Bátorová

Hlavní rozhodčí: PhDr. Ladislav Štefl

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ: V místě konání soutěže.

PŘEDPIS: Závodí se dle platných pravidel soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu

SYSTÉM SOUTĚŽE: Plave se přímo na čas, závodníci budou nasazeni do rozplaveb dle nahlášených časů

ČASOVÝ POŘAD:

Úterý 12. 6. 2012

10:00 – 12:00 prezence závodníků
12:00 – 12:45 rozplavání
13:00 oficiální zahájení soutěží

Pořadí disciplín:

1. 100 m VZ muži
2. 100 m VZ ženy
3. 100 m P muži
4. 100 m P ženy
5. 50 m M muži
6. 50m M ženy
7. 100 m Z muži
8. 100 m Z ženy
9. 50 m VZ ženy
10. 50 m VZ muži
11. 200 m PZ muži
12. 200 m PZ ženy
13. 4x 50 m VZ muži
14. 4x 50 m VZ ženy

Středa 13. 6. 2012

08:30 – 09:00 prezence závodníků

09:00 – 09:45 rozplavání
10,00 – oficiální zahájení soutěží

Po ukončení sekce plavání bude disciplína vodní záchrany jako ukázkový sport. Informace viz. níže a na emailu: batorova@cesa.vutbr.cz. Přihlášky v rámci přihlášek plavání - disciplína 200 m záchrana.

Pořadí disciplín:

15. 100m PZ ženy
16. 100m PZ muži
17. 50 m Z ženy
18. 50 m Z muži
19. 400 m VZ ženy
20. 400 m VZ muži
21. 100 m M ženy
22. 100 m M muži
23. 50 m P ženy
24. 50 m P muži
25. 4 x 50 m pol. št. Ženy
26. 4 x 50 m pol. št. muži

PREZENCE: Prezence závodníků/družstev v místě konání v úterý 12. 6. 2012 od 10:00 – 12:00 (zajišťují vedoucí družstev).

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: V průběhu závodů v místě konání závodu.

NÁMITKY: viz. Všeobecný rozpis ČAH

ODVOLÁNÍ: viz. Všeobecný rozpis ČAH

Vodní záchrana – ukázkový sport

200m - Vodní záchrana

  • 1. 50 m - Závodník stojící na bloku oblečený do „oděvu“ a na startovní povel skáče do vody a plave 50 m VZ. Oděvu nesmí být oblečen naruby
  • 2. 50 m - Závodník po doplavání svlékne ve vodě oděv a celý jej vyhodí ven z vody. Při svlékání oděvu se nesmí držet okraje bazénu, při jeho vyhazování již ano. Žádná část odloženého oděvu nesmí přesahovat hranu bazénu. Poté plave závodník 50 m VZ.
  • 3. 50 m - Poté závodník odepne barel z karabiny, upevněné při „lajně“ vymezující jeho dráhu, uchopí ho a drží neustále oběma rukama, táhne barel 50 m. Dotkne se barelem stěny, až poté jej může pustit a připevnit zpět na karabinu. Stěny se barelem musí dotknout také na obrátce (25 m).
  • 4. 50 m – 15 m ženy pod vodou a doplavat do 50 m VZ
  • Čas se zastavuje dohmatem v cíli.
  • Celková délka závodu je 200 metrů.

Organizátor závodu VUT v Brně si vyhrazuje právo změnit popis disciplíny nebo jiné organizační záležitosti. Vzhledem k tomu, že závod ve vodní záchraně je na Akademických hrách pouze jako ukázkový sport, nebude možné podat odvolání proti rozhodnutí rozhodčích. Rozhodčí s kvalifikací – rozhodčí plavání budou proškoleni o pravidlech dané disciplíny vodní záchrany.

"Oděv" pro disciplínu vodní záchrana zajišťuje pořadatel závodu

Diskvalifikace: Dle platných pravidel ČSPS

DALŠÍ POKYNY/INFORMACE: Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za ztráty nebo poškození věcí v průběhu závodů. Při vstupu do Sportovního areálu v kasárnách Jana Babáka je nutné se prokazovat průkazem účastníka ČAH, který dostanete při prezenci závodníků – upřesnění na místě. Informace o disciplíně vodní záchranné služby budou upřesněny včetně možností přihlášek.

PhDr. Ladislav Štefl Mgr. Michaela Bátorová

Předseda komise ČAUS Ředitel soutěže