České akademické hry 2012

Propozice - stolní tenis

 

TERMÍN SOUTĚŽE: 14. – 15. 6. 2012

MÍSTO SOUTĚŽE: TTC Moravská Slávia Brno

Vojtova 12

639 00 Brno – Štýřice

PARTNEŘI:

POŘADATEL: VUT v Brně, ČAUS

TECHNICKÉ PROVEDENÍ: CESA VUT v Brně, TTC Moravská Slávia Brno, ČAUS

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI: Ing. Vít Ratajský, Radek Cankař

Ředitel soutěže: Radek Cankař

Hlavní rozhodčí: Jiří Olbricht

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ: v místě konání soutěže

PŘEDPIS: Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu ČAST, soutěžního řádu ČAST a tohoto rozpisu. Hráči se řídí pokyny rozhodčích, pořadatelů a řádem haly.

SYSTÉM SOUTĚŽE:

Kategorie : dvouhra muži, dvouhra ženy; čtyřhra muži, čtyřhra ženy; smíšená čtyřhra.
Systém: Dvouhry – I. stupeň – skupiny (3-4členné), II. stupeň – systém vyřazovací.
Čtyřhry a smíšené čtyřhry – vyřazovací systém.
Utkání se hrají na tři vítězné sety. O třetí místo se nehraje.

Losování a nasazení:

Losování I. stupně se provádí nasazení a tříděním podle příslušnosti ke škole. Do každé skupiny bude nasazen jeden hráč podle platných žebříčků ITTF, ETTU nebo ČAST sezóny 2010-2011.

Losování II. stupně se provádí nasazením a volným dolosováním, s tímto omezením – vítězové skupin budou nasazeni podle žebříčku, druzí se skupin budou volně dolosováni na zbylá místa bez dodržení třídění dle škol (bez práva nasazení) do opačné poloviny, než-li je vylosován vítěz jejich skupiny I. stupně.

Losování čtyřhry – se provádí nasazením a tříděním dle škol

Rozhodčí k jednotlivým zápasům určuje vrchní rozhodčí nebo jeho zástupce.

VIDEA ZE SOUTĚŽE:

ČAH 2012 - Čtyřhra žen
http://youtu.be/zvdxn1PDuvs
http://youtu.be/kxQqjU1eBwk
http://youtu.be/4-YpDPIDagI
http://youtu.be/LTC62CqtuZA
http://youtu.be/IAZxfVt5fDA
http://youtu.be/PC7lP7NyYxw
http://youtu.be/gOMSznv8pn0
 
ČAH 2012 - Čtyřhra mužů
http://youtu.be/y9ZNXzaOfJw
http://youtu.be/QoHykG9Xasw
http://youtu.be/lMqrBCsk2WI
http://youtu.be/7Q9pLcWlqbY
http://youtu.be/PYma8xbCo1I
http://youtu.be/lg58bA17WDc
http://youtu.be/dKmL-rB59qA
http://youtu.be/VZtDQyjNJgs
http://youtu.be/7X-8B2vcEbQ
 
ČAH 2012 - Čtyřhra mix (1. semifinale)
http://youtu.be/IuNZHk4tPAU
http://youtu.be/HSYyZKKL4Xk
http://youtu.be/vnJ1LNfx8A4
 
ČAH 2012 - Čtyřhra mix (2.kolo)
http://youtu.be/q6gyW3bL4vU
http://youtu.be/RQ-sPLeT_RM
http://youtu.be/U0kfxVm7TO8
 
ČAH 2012 - Čtyřhra mix (2.semifinale)
http://youtu.be/mIycWVmYRAQ
http://youtu.be/FlESMb830Ds
http://youtu.be/W57RC_bTzog
http://youtu.be/_yzz7rvl7w4
 
 
ČAH 2012 - Čtyřhra mix (finale)
http://youtu.be/Kx7mqKW41F4
http://youtu.be/3wzkWWzZbAc
http://youtu.be/8cagFWLJWjs
http://youtu.be/G3nSeRl_8HA
 
ČAH 2012 - Dvouhra (finale)
http://youtu.be/OkW_-jaBgo0
http://youtu.be/OO62jUUfMYQ

ČASOVÝ POŘAD:

Čtvrtek 14. 6. 2012

09:00 – 09:30 prezence účastníků

09:35 losování

10:00 – 19:15 jednotlivá utkání

Pátek 15. 6. 2012

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 17:00 jednotlivá utkání

V každém hracím dni bude vymezena jedna hodina na oběd všem účastníkům soutěže. Bude upřesněno na místě VRCHNÍM rozhodčím.

PREZENCE: Prezence závodníků/družstev v místě konání soutěže dle rozpisu.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: Po skončení soutěže na místě.

NÁMITKY: viz. Všeobecný rozpis ČAH

ODVOLÁNÍ: viz. Všeobecný rozpis ČAH

DALŠÍ POKYNY/INFORMACE:

Ing. Vít Ratajský, Radek Cankař

Předseda komise ČAUS Ředitel soutěže