České akademické hry 2012

Ohlédnutí za 11.ročníkem Českých akademických her Brno 2012

11. ročník Českých akademických her z pověření České asociace univerzitního sportu uspořádalo ve spolupráci s brněnskými vysokými školami Vysoké učení technické v Brně. Zabezpečením her v termínu 9. – 15.6.2012 bylo pověřeno Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně. Na organizaci soutěží se podílela i další pracoviště brněnských vysokých škol (Masarykova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Univerzita obrany Brno a Mendelova univerzita v Brně) a vybrané brněnské sportovní kluby.

Na Masarykově univerzitě se uskutečnila soutěž karatistů. Mendelova univerzita v Brně poskytla prostor pro soutěž v aerobiku a organizačně zabezpečila boje nohejbalistů. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vytvořila zázemí pro badminton, házenou a volejbal. Univerzita obrany se ujala soutěže kuželkářů a na 25 metrovém bazénu přivítala účastníky plaveckých disciplín včetně ploutvového plavání a vodní záchrany. Pro sedm sportů byla využita sportoviště předních brněnských sportovních klubů. Největší díl pořadatelské práce a také nejvíce sportovišť garantovalo pořádající Vysoké učení technické v Brně.

11.ročník Českých akademických her v Brně by se nemohl uskutečnit bez finanční a materiální pomoci těchto partnerů:

 • České asociaci univerzitního sportu (ČAUS),

 • Vedení brněnských vysokých škol (VUT, VFU, UO, MU, MENDELU)

 • Jihomoravskému kraji ,

 • statutárnímu městu Brnu ,

 • Firmám : Italmec s.r.o., Florbal.com, Drinex nápojový expres, Hartman, KinesioMax, Bernard slad, Didot tiskárna, Fotomisad, ČEZ teplárenská, Lesy města Brna, Povodí Moravy,

 • Mediálním partnerům : Český rozhlas Brno, Česká televize Brno

 • Brněnským sportovním klubům : Jihomoravský svaz karate, Bystrcký tenisový klub, Kuželkářský klub Moravská Slavia, Lukostřelecký oddíl TJ Start Brno, SK KP Brno, SK Žabovřesky Brno, Šachový klub Lokomotiva Brno, TTC Moravská Slavia Brno, VSK Technika Brno a VSK VUT Brno.

Pro 11. ročník ČAH Brno 2012 připravil organizační výbor ve spolupráci s řediteli soutěží 29 sportů a 444 sad medailí pro nejlepší akademické sportovce.

Šestidennímu klání předcházelo v sobotu 9.6.2012 republikové finále Univerzitní florbalové ligy. Vlastní soutěže se otevřely v neděli 10.6.2012 na čtyřech sportovištích. Slavnostní zahájení 11. ročníku Českých akademických her proběhlo v pondělí 11.6.2012 ve sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem za přítomnosti:

 • rektora VUT v Brně prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr.h.c.,

 • předsedy České asociace univerzitního sportu doc. PhDr. Františka Dvořáka, CSc. A členů VV ČAUS,

 • Mgr. Šárky Kašpárkové předsedkyně Českého klubu olympioniků Jihomoravského kraje,

 • zástupců brněnských vysokých škol,

 • sponzorů a reklamních partnerů,

 • vedoucích kateder a ústavů TV.

O příjemnou sportovní atmosféru slavnostního zahájení se postarala děvčata z oddílu gymnastického aerobiku VSK VUT Brno pod vedením PaedDr. Marty Muchové. Před studentskou hymnou zazněl slib rozhodčích a slib sportovců.

ČAH 2012 v číslech:

 • Ve 28 sportech se ze 2 187 registrovaných sportovců v době vrcholících zápočtů, zkoušek a kurzů odprezentovalo 1 982 sportovců s řadou státních reprezentantů.

 • Ve startovním poli měli převahu muži - 1 214 nad ženami – 768.

 • Pro malý zájem (pouze 8 přihlášených) byl zrušen vodní slalom a sjezd na řece Svratce ve Víru.

 • Svoje sportovce vyslalo 39 vysokých škol, do bodování škol z nich zasáhlo 29.

 • Pro sportovce bylo na vysokoškolských kolejích VUT v Brně na ulici Kolejní připraveno 1 560 lůžek. Ubytování se snídaní využilo 1 067 sportovců a 71 trenérů.

 • Do realizačních a pořadatelských týmů bylo zapojeno 126 členů technických čet, 138 rozhodčích, 28 zapisovatelů, 88 administrátorů a 9 členný tým první pomoci vedený lékařem a fyzioterapeutem.

 • Nejúspěšnější univerzitou v bodovací soutěži vysokých škol byla MU, na druhém místě skončilo pořádající VUT v Brně a třetí příčka patřila ČVUT Praha.

 • Finančním zajištění této multisportovní akce bylo více zdrojové. Podílely se na něm ČAUS, Jihomoravský kraj, statutární město Brno, reklamní partneři, sponzoři, VUT a spolupořádající VŠ, aj.

11. České akademické hry Brno 2012 očima organizátorů:

 • Zařazení otevřené soutěže v šachu družstev Rapid přispělo ke zvýšení úrovně celé soutěže a k účasti diváků.

 • Ukázkový sport vodní záchrana byl nejen zpestřením programu plavání a ploutvového plavání, ale přilákal také sponzory (odměny a ceny nejlepším). Doporučujeme zařadit do systému akademických soutěží.

 • Soutěže 11.ročníku ČAH Brno byly organizovány podle schválených propozic (korespondenčně s předsedy sportovních komisí) včetně herních systémů a postupových klíčů.

 • Změny v herních systémech způsobené nedostavením se přihlášených družstev byly řešeny na organizačním výboru daného sportu za přítomnosti hlavního rozhodčího a kde to bylo možné, tak se změny konzultovaly s předsedou dané sportovní komise. I když o změnách nebo zkrácených herních časech byla zúčastněná družstva předem informována, nebylo to vždy bez emocí.

 • Řediteli kolektivních soutěží byla negativně hodnocena účast družstev bez přítomnosti vedoucích družstev nebo trenérů z řad vysokoškolských pedagogů.

 • V kolektivních sportech bylo rovněž hodně problémů při akreditaci přihlášených hráčů (výrazný nesoulad ve skladbě přihlášených s prezentovanými a soupiskami).

 • Ve zprávách ředitelů některých soutěží se objevuje požadavek na navýšení počtu hráčů na soupisce (florbal 18, malá kopaná 12, basketbal 12), další připomínky směřují k počtu rozhodčích na utkání a k odměnám pro rozhodčí Další doporučení se týkají sjednocení plateb pro zapisovatele.

 • Jako výhodné se ukázal model pronájmu sportoviště včetně služeb pořadatelské služby a rozhodčích(kuželky, stolní tenis) za smluvní cenu.

 • K úspěšnému průběhu ČAH v Brně přispělo i nadstandartní zdravotní zabezpečení.

 • Pro efektivnější nakládání s finančními prostředky se ukazuje jako vhodné zařazení oborových studentů do pořadatelských týmů a technických čet v rámci praxe. Lze rovněž lépe využít studenty jako kvalifikované rozhodčí než žádat o jejich delegování sportovní svazy.

Výsledkový servis:

 • Veškeré výsledky 11.ročníku Českých akademických her včetně fotogalerie jsou vyvěšeny na www.ceskeakademickehry.cz/2012 .

 • Sestřih toho nejzajímavějšího ze šestidenního programu ČAH je v programové nabídce ČT4

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10432386735-ceske-akademicke-hry-2012/312297370010029/

Slovo na závěr

Jako pořadatelská škola doufáme, že se sportovcům i kolegům z českých vysokých škol u nás v Brně líbilo, že jim moderní brněnská sportoviště pomohla posunout osobní rekordy a že si domů odvezli před prázdninami pěkné sportovní i společenské zážitky.

11.ročník Českých akademických her Brno 2012 je již historií. Při rekapitulaci roční práce a šesti červnových dnů plných sportu, patří poděkování finančním partnerům, kteří přispěli k důstojnému průběhu akademických her. Dík si zaslouží spolupracovníci z tělovýchovných kateder a ústavů pořadatelských brněnských vysokých škol a studenti FP VUT v Brně v oboru Management v tělesné kultuře. Všichni ukázali, že Brno umí pořádat kvalitní sportovní akce a pro jejich pořádání má moderní a kvalitní technické i sportovní zázemí. Při loučení se s jedenáctými akademickými hrami je třeba poděkovat vedení VUT v Brně, které ochotně na rok 2012 převzalo štafetu pořadatelství Českých akademických her.

Sportovní akademické Brno 2012 je minulostí. Na shledanou v Praze 2013.

RNDr. Hana Lepková, předsedkyně organizačního výboru ČAH Brno 2012