České akademické hry 2012

Archiv Českých akademických her 2010

České akademické hry 2002
Pořadatelé:
CESA - Vysoké učení technické v Brně - Centrum sportovních aktivit
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu
 
 
Termín:
5. - 11. května 2002
 
České akademické hry 2003
Pořadatelé:
VŠB - TU Ostrava - Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
OU - Ostravská univerzita Ostrava
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu
 
 
 
Termín:
5. - 11. května 2003
 
 
České akademické hry 2004
Pořadatelé:
UK - Univerzita Karlova v Praze
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu
 
 
 
Termín:
3. - 8. května 2004
 
České akademické hry 2005
Pořadatelé:
FTK UP - Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta tělesné kultury
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu
 
 
Termín:
1. - 7. května 2005
 
 
 
České akademické hry 2006
Pořadatelé:
MUNI - Masarykova univerzita, Brno
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu
 
 
Termín:
29. dubna - 5. května 2006
 
České akademické hry 2007
Pořadatelé:
TUL - Technická univerzita v Liberci
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu
 
 
Termín:
29. dubna - 5. května 2007
 
 
 
České akademické hry 2008
Pořadatelé:
CESA - Vysoké učení technické v Brně - Centrum sportovních aktivit
MZLU - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
VFU - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu
 
 
 
 
Termín:
14. - 20. června 2008
 
České akademické hry 2009
Pořadatelé:
ZČU - Západočeská univerzita v Plzni
MZLU - Lékařská fakulta UK v Plzni
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu
 
 
 
Termín:
13. - 20. června 2009
 
 
České akademické hry 2010
Pořadatelé:
ČVUT - České vysoké učení tehnické v Praze
ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze
ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu
 
 
 
Termín:
6. - 12. června 2010