České akademické hry 2012

ORGANIZAČNÍ VÝBOR ČAH BRNO 2012:


 
Předseda RNDr. Hana Lepková (CESA VUT v Brně)
lepkova@cesa.vutbr.cz, 739 329 845
Místopředsedové PaedDr. Jan Kubernát (ÚTVS FVL VFU Brno)
Mgr. Petr Bedřich (ÚTV MENDELU v Brně)
Mgr. Petr Hanák (Centrum TV a sportu UO Brno)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (FSpS MU )
Administrativa, sekretář ČAH Mgr. Lucie Brůžková (CESA VUT v Brně)
bruzkova@cesa.vutbr.cz
Mgr. Ladislav Vladyka (ČAUS)
STK Mgr. Václav Kotrbáček (CESA VUT v Brně)
RNDr. Eva Slonková (ČAUS)
Ekonomika, marketing Ing.Vladimír Kotek, MBA (kvestor VUT v Brně)
Mgr. Ladislav Vladyka (ČAUS)
Ing. Jitka Zouharová(CESA VUT v Brně)
Milena Špinková, DiS. 541 14 22 86 (CESA VUT v Brně)
Technické zabezpečení Marián Kovács (CESA VUT v Brně)
Václav Vacík (CESA VUT v Brně)
Ubytování Mgr. Lucie Brůžková 733 690 486
Soňa Procházková 733 690 486
(CESA VUT v Brně)
Zdravotní zabezpečení Mgr. Jana Šopíková, Ph.D. (CESA VUT v Brně)
WEB, výsledky Ing. Jan Liška
Vizualizace ČAH Michaela Dvořáková
V.I.P. Mgr. Jana Giacintova (CESA VUT v Brně)
PR, média PhDr. Jitka Vanýsková (VUT v Brně)
Doprovodný program ÚVV VUT v Brně, studentské organizace