České akademické hry 2012

Akreditace a ubytování

AKREDITACE

Akreditace přihlášených sportovců a jejich trenérů probíhá přímo na sportovištích. Doba akreditace je uvedena v propozicích jednotlivých soutěží. Při akreditaci budou účastníci ČAH Brno 2012 vybaveni účastnickými kartami, pokyny pro ubytování a získají upřesňující informace k průběhu sportovní soutěže.

Sportovci, kteří budou požadovat ubytování den před soutěží, se budou registrovat přímo na hotelové recepci, kde bude stálá služba organizačního výboru v době 14.00 – 21.00.

UBYTOVÁNÍ

Účastníci ČAH budou ubytováni na kolejích VUT v Brně v kampusu Pod Palackého vrchem, Kolejní 2.

Přihlášený účastník - student má zdarma nárok na 1 noc se snídaní (v hodnotě 320,00 Kč). Případné další ubytování je placené a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita.

Účast vedoucích kateder, trenérů a učitelů na ČAH je na náklady vysílajících škol. Ubytování je možné buď na studentských pokojích společně se studenty (registrace požadavku přes přihlašky ČAH) nebo na Hotelu Palacký. Objednávky trenérů na ubytování v Hotelu Palacký, kde jsou také rezervovány pokoje pro V.I.P. účastníky ČAH Brno, jsou možné do 6.6.2012. Zajistěte si prosím své ubytování včas. Příjem těchto požadavků emailem bruzkova@cesa.vutbr.cz nebo telefonicky 541 14 22 83.

STRAVOVÁNÍ

Pro ubytované na studentských kolejích a Hotelu Palacký je zajištěna snídaně. Stravenka bude vydána při akreditaci.

Ostatní stravování si hradí účastníci sami. Pro studenty je připraven poukázkový systém k čerpání teplých jídel (v termínu konání soutěže) za studentské ceny ve stravovacích zařízeních VUT v Brně na ulici Kolejní 2 (denně 10.00 – 21.00).

Pro celodenní stravování bude otevřena Menza Kolejní, Pizzerie Mozzarella , Caffe Bar Piccolo a letní zahrádka s grilováním (www.kam.vutbr.cz).