České akademické hry 2012

Všeobecné propozice ČAH 2012

 
 
POŘADATEL:
Vysoké učení technické v Brně (VUT)
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
SPOLUPRÁCE:
ÚTVS VFU Brno
ÚTVS MENDELU v Brně
Centrum TV a sportu UO Brno
FSpS MU
PARTNEŘI:
Český rozhlas Brno
TERMÍN:
9. - 15. června 2012

PŘIHLÁŠKY:

Studenti soutěží v kolektivních a individuálních sportech za školy včetně kvalifikací (výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo univerzity).

Elektronické přihlášky od 16.dubna 2012 do 31. května 2012. Přihlášky účastníků se podávají pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ.

PODMÍNKY ÚČASTI:

ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR, kteří se prokáží platným průkazem o studiu (index, ISIC karta, příp. kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje, nebo na příslušné škole řádně ukončil studia v kalendářním roce 2012. Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu.

ČAH 2012 se nemůže zúčastnit student, který má v době konání ČAH přerušené studium.

Výjimky:

 1. Start závodníků, kteří ukončili studia v roce 2011 - je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na AMS 2012 a tato skutečnost bude řádně uvedena v propozicích závodu. Tito studenti se prokáží kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže.
 2. Start družstva z různých škol je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na AMS a předpokládá se účast konkrétního družstva. V propozicích závodu tato skutečnost musí být uvedena.
 3. Start dvojic z různých škol je povolen v badmintonu, stolním tenisu, tenisu a beach volejbalu. V propozicích musí být tato skutečnost uvedena a výsledky se nezapočítávají do bodování škol.

Věková hranice: Studenti se mohou zúčastnit ČAH bez omezení věku.

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH:

Kvalifikace kolektivních sportů : probíhá v 4 oblastech (Praha, Čechy, Morava S, Morava J). Na ČAH postupují vítězové oblastí, pořádající škola a druhá škola z té oblasti, ve které bylo zúčastněno nejvíce škol. Pokud se zúčastní ve 2 nebo více oblastí stejný počet škol, sehrají školy o druhé postupové místo vzájemné utkání.
V kompetenci sportovních komisí je vytvořit i jiný postupový klíč, který bude danému sportu vyhovovat.
V těch sportech, kde nebude nutná kvalifikace ve všech oblastech, zvolí předsedové komisí takový systém, aby postoupilo 4 nebo 6 družstev.

Kvalifikace musí proběhnout nejpozději do 18. 5. 2012. Za dodržení termínu odpovídají předsedové komisí.

Výsledky kvalifikací zašlou pořadatelé na adresu dr. Slonkové: eslonkov@seznam.cz a pořadateli ČAH na adresu: bruzkova@cesa.vutbr.cz

Počty účastníků:
1. Individuální sporty: Minimální počet pro uskutečnění soutěže je 30 účastníků ze 4 vysokých škol ze 3 oblastí. V jednotlivých disciplinách je minimální počet 4 účastníků ze 3 škol. Při nižším počtu účastníků doporučujeme pořadatelům soutěž zrušit, protože vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do pořadí se nezapočítávají dvojice, družstva ani štafety, která jsou tvořena závodníky z různých škol, (mimo výjimky – viz podmínky účasti - výjimky bod 2).

2. Kolektivní sporty: Minimální počet družstev v soutěži 4 ze 3 různých oblastí. Maximální počet družstev v soutěži 5 + pořádající škola. Maximální počty hráčů ve družstvu:

 • basketbal - 10
 • házená - 14
 • florbal - 17
 • fotbal - 18
 • softbal - 15
 • volejbal - 12
 • futsal - 12
 • frisbee - 10
Kvalifikační oblasti: Praha, Čechy, Morava S, Morava J.

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ:

Centrum sportovních aktivit, sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem, Technická 14, 612 00 Brno

UBYTOVÁNÍ:

Účastníci ČAH budou ubytováni na kolejích VUT v Brně v kampusu Pod Palackého vrchem na Kolejní 2. Přihlášený účastník má zdarma nárok na 1 noc se snídaní. Případné další ubytování je placené a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita.

STRAVOVÁNÍ:

Pro ubytované je zajištěna snídaně. Ostatní stravování si hradí účastníci sami, ale je připraven poukázkový systém pro čerpání teplých jídel (v termínu konání soutěže) za studentské ceny ve stravovacích zařízeních VUT v Brně na ulici Kolejní 2 (denně 10.00 – 21.00).

DOPRAVA:

jízdné hradí vysílající školy
vyhledávání na mapách: www.mapy.cz
vyhledávání dopravního spojení: www.dpmb.cz

VEDOUCÍ, TRENÉŘI:

Účast na ČAH je na náklady vysílajících škol. Ubytování je možné na studentských pokojích nebo na Hotelu Palacký.

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

Pořadatelé zajišťují případné potřebné akutní ošetření nebo zprostředkují ošetření v příslušném zdravotnickém zařízení.

TITULY a MEDAILE:

Vítěz ČAH získává titul "Akademický mistr ČR". První tři závodníci v pořadí obdrží medaile a diplomy, případně věcné ceny.

BODOVACÍ SOUTĚŽ ŠKOL:

u kolektivních a individuálních sportů je stejný systém. Bodují se zvláště ženy a muži, vítězná škola může získat za sport maximálně 6 bodů v kategorii mužů a 6 bodů v kategorii žen.

 • 1. místo - 6 bodů
 • 2. místo - 5 bodů
 • 3. místo - 4 body
 • 4. místo - 3 body
 • 5. místo - 2 body
 • 6. místo - 1 bod

Do soutěže nebudou bodovány dvojice, popř. družstva složená z několika VŠ. Vítězná škola obdrží putovní pohár České asociace univerzitního sportu.

NÁMITKY A ODVOLÁNÍ:

Podání odvolání je možné u ředitele soutěže do 15 minut po ukončení zápasu nebo disciplíny s vkladem 100,00 Kč. Odvolání proti námitkovému řízení je možné podat organizačnímu výboru do 2 hodin(120 minut) s vkladem 500,00 Kč.

SEKRETARIÁT HER:

Sekretariát her je umístěn ve sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem v budově Rekondičního centra, ulice Technická 14, 612 00 Brno.

Úřední hodiny sekretariátu:

neděle 12.00 - 21.00 hod.
pondělí - čtvrtek 08.00 - 21.00 hod.
pátek 08.00 - 14.00 hod.