grafika

Pokyny pro ČAH 2013

Akreditace

Sportovci a trenéři, kteří přijedou na ČAH budou akreditováni v den dané soutěže přímo na sportovištích.
Sportovci, kteří budou přihlášeni na ubytování den před zahájením své soutěže, se po příjezdu do Prahy akreditují na sekretariátu her na UK FTVS - José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín v úředních hodinách.
Hosté se akreditují v sekretariátu her.

K akreditaci si připravte:

 1. u kolektivních sportů - soupisku družstva (jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP) opatřenou razítkem vysílající školy,
 2. u individuálních sportů - jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP a předložit doklad o studiu (index nebo ISIC kartu).

Při akreditaci obdrží účastníci akreditační kartu, která je opravňuje k ubytování na vysokoškolských kolejích UK FTVS, UK, ČVUT resp. ČZU a ke vstupu na další kulturní a společenské akce.
 

Doprava

Jízdné do místa her a místní jízdné hradí vysílající složka Místa konání ČAH lze nalézt na adrese: www.mapy.cz
Spojení lze nalézt na adrese: www.dpp.cz

Ubytování

 1. Ubytování pro studenty mimopražských VŠ je zajištěno na koleji UK FTVS – José Martího 31, Praha 6, v komplexu vysokoškolských kolejí ČVUT Strahov - Vaníčkova 7, Praha 6, kolejích ČZU - Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol a UK v Praze 6 – Petřiny (kolej Hvězda - Zvoníčkova 5 a kolej Na Větrníku – Na Větrníku 1932). U odloučených soutěží, cyklistika MTB a orientační běh, je ubytování zabezpečeno v areálu výcvikového střediska UK FTVS "Ovčín", Plavsko 89 (Dvorce), Stráž nad Nežárkou. Pokud bude naplněna kapacita ubytování na statku a v chatách (cca 80 lůžek) je možné bydlet ve vlastních stanech
 2. Studenti budou ubytováni na recepci příslušné koleje na základě akreditační karty, kterou obdrží při akreditaci v sekretariátu her den před zahájením soutěže nebo v den soutěže na sportovištích. Těm, kteří budou ubytováni na kolejích ČVÚT, UK a ČZU bude oznámena přidělená kolej při akreditaci.
 3. Studentům bude poskytnuto zdarma ubytování na 1 noc se snídaní s tím, že se objednávka provádí současně s přihláškou do soutěží na webových stránkách ČAH nejpozději do 31. 5. 2013.
 4. Ubytování sportovců na více nocí bude poskytnuto pouze v případě volné kapacity. Cena ubytování je dle komerčních cen jednotlivých ubytovacích zařízení.
 5. Hosté, trenéři a vedoucí si hradí ubytování v hotovosti při nástupu na ubytování. Cena ubytování se snídaní je na všech kolejích ponížena oproti komerčním cenám.
 6. Účastníci her se mohou ubytovat první den nejdříve od 14.00 hod a to přihlášením se v recepci přidělené koleje při akreditaci. Před ukončením ubytování jsou ubytovaní povinni svléknout povlečení a odevzdat klíče na recepci nejpozději do 10.00 hod dopoledne. Ztráta klíče se hradí částkou 500,- Kč.
 7. Ubytovaní účastníci ČAH jsou povinni respektovat kolejní řád, provozní a ubytovací řád.
   

Stravování

Snídaně je zajištěna v menze UK FTVS, ČVUT resp. ČZU, která je v areálu kolejí. Pro kolej Na Větrníku a Hvězda funguje menza na koleji Kajetána – Radimova 12, Praha 6. Snídani obdrží účastníci po předložení stravenky, kterou si vyzvednou při registraci na ubytování.
Výdejní doba je od 7.00 do 9.00
 
V areálu kolejí jsou v průběhu dne k dispozici restaurace, kde je možné se individuálně stravovat (obědy, večeře).
 

Sekretariát her

Sekretariát her je umístěn na sekretariátu UK FTVS v Praze 6 - Veleslavíně, José Martího 31.
 
Úřední hodiny:

 • sobota, neděle 12.00 - 22.00 hod.
 • po - čt 8.00 - 22.00 hod.
 • pátek 8.00 - 12.00 hod.


 
60. výročí
založení FTVS

Pořadatelé:

logo UK logo FTVS
 
logo ČAUS
 

Spolupořadatelé:

logo Ktv ČZU logo ÚTVS ČVUT
 
logo SU UK
 

Hlavní partner:

Joma
 

Partneři:

Certicon    Hiko
 
Bergans    Devold
 
Koupím kolo    Lenovo
Play-ball HSH Sport
 
 
Phiten      Jabra
 
Adidas        Benesport
 
Sprint s.r.o.    Ministerstvo vnitra
 
Erpet golf centrum    Pivovar Svijany
 
Falon    Sun Invent
Vranovská pláž    Bakchus
 
Errea    Molten
 
Pasnet
 

Mediální partneři:

iForum    Studenta
 
Student point