grafika

Všeobecné propozice ČAH 2013

 
 
TERMÍN:
9. - 14. června 2013
MÍSTO KONÁNÍ:
PRAHA
POŘADATEL:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy
   a sportu (UK FTVS)
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

Spolupráce:

České vysoké učení technické v Praze, Ústav tělesné výchovy
   a sportu (ČVUT ÚTVS)
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra tělesvé
   výchovy (ČZU KTv)
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ:
oficiální zahájení her se koná
10. června 2013 v atriu UK FTVS - Veleslavín

PŘIHLÁŠKY:

od 1. dubna 2013 do 31. května 2013. Přihlášky účastníků se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ.

 • U individuálních sportů podávají přihlášky školy nebo fakulty, u kolektivních sportů pouze školy.
 • Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy nikoliv fakulty.
 • Výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo vlastní univerzity, kterým je umožněno startovat samostatně za fakutly. Je to: UK LF Plzeň, LF a FAF Hradec Králové (společně pod názvem UK Hradec Králové) a VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.
 • Studenti se přihlašují pouze prostřednictvím kateder TV, nikoliv sami.
 • Každá škola obdrží od pořadatele vstupní přihlašovací heslo.

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH:

Kvalifikace kolektivních sportů: probíhá ve 4 oblastech (Praha, Čechy, Morava S, Morava J). Na ČAH postupují vítězové oblastí, pořádající škola a druhá škola z té oblasti, ve které bylo zúčastněno nejvíce družstev. Pokud se zúčastní ve 2 nebo více oblastech stejný počet škol, sehrají školy o druhé postupové místo vzájemné utkání.
V kompetenci sportovních komisí je vytvořit i jiný postupový klíč, který bude danému sportu vyhovovat.
V těch sportech, kde nebude nutná kvalifikace ve všech oblastech, zvolí předsedové komisí takový systém, aby postoupilo 4 nebo 6 družstev.
Kvalifikace musí proběhnout nejpozději do 18. 5. 2013. Za dodržení termínu odpovídají předsedové komisí. Výsledky kvalifikací zašlou pořadatelé na adresu dr. Slonkové: (slonkova@fsps.muni.cz nebo eslonkov@seznam.cz) a zástupci pořadatele ČAH 2013 na adresu: sedlacek@ftvs.cuni.cz

Počty účastníků:
1. Individuální sporty: minimální počet závodníků v individuálních sportech je 30 ze 4 vysokých škol, ze 3 oblastí. Minimální počet v disciplíně jsou 4 účastníci ze 3 škol. Při nižším počtu účastníků je doporučeno závod odvolat, protože vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Maximální počty účastníků nejsou omezeny. V případě, že pořadatel určí početní omezení závodníků, musí tuto skutečnost uvést do propozic závodu.

2. Kolektivní sporty:
Minimální počet družstev v soutěži je 4 ze 3 různých oblastí. Maximální počet družstev v soutěži je 5 + pořádající škola (u frisbee 7 + pořádající škola). Maximální počty hráčů v družstvu v kolektivních sportech:

 • Baseball - 15
 • Basketbal - 10
 • Florbal - 17
 • Fotbal - 18
 • Frisbee - 10
 • Futsal - 12
 • Házená - 12
 • Malá kopaná (Ženy) - 12
 • Softbal - 15
 • Volejbal - 12
Kvalifikační oblasti: Praha, Čechy, Morava S, Morava J.

PODMÍNKY ÚČASTI:

ČAH se mohou zúčastnit studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, příp. kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje, nebo na příslušné škole řádně ukončil studia v kalendářním roce 2013. Soutěží se nemohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí. Soutěží se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách. Účast studentů ze zahraničních univerzit je doporučena pouze v individuálních sportech. Počty zahraničních studentů určí pořadatel se souhlasem ČAUS. Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy. Pokud startují dvojice z různých škol, nezapočítávají se výsledky do bodování škol. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu.

Výjimky:

 • Start závodníků, kteří ukončili studia v roce 2012 - je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na SU 2013 a tato skutečnost bude řádně uvedena v propozicích závodu. Tito studenti se prokáží kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže.
 • Start družstev z různých škol je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na SU 2013 a předpokládá se účast konkrétního družstva.
 • V propozicích závodu musí být tato skutečnost uvedena a výsledky se nezapočítávají do bodování škol.

Věková hranice: Studenti se mohou zúčastnit ČAH bez omezení věku.

PŘEDPIS:

Sportovní soutěže se konají podle pravidel a soutěžních řádů příslušných sportovních svazů. O protestech rozhoduje vždy soutěžní výbor.

TITULY:

vítěz ČAH získává titul "Akademický mistr ČR".

MEDAILE A DIPLOMY:

První tři v pořadí obdrží medaile a diplomy. V případě, že se na medailových místech umístí zahraniční závodníci, vyhlašuje se zvlášť závod veřejný a zvlášť závod akademický. Tato opatření neplatí pro zahraniční studenty, kteří studují na českých vysokých školách.

BODOVACÍ SOUTĚŽ ŠKOL:

u kolektivních a individuálních sportů je stejný systém. Bodují se zvláště ženy a muži, vítězná škola může získat za sport maximálně 6 bodů v kategorii mužů a 6 bodů v kategorii žen.

 • 1. místo - 6 bodů
 • 2. místo - 5 bodů
 • 3. místo - 4 body
 • 4. místo - 3 body
 • 5. místo - 2 body
 • 6. místo - 1 bod

V případě shodného umístění se body dělí (např.: u karate dvě třetí místa - získává každý 3,5 bodu). Do soutěže nebudou bodovány dvojice, popř. družstva složená z několika VŠ. Vítězná škola obdrží putovní pohár České asociace univerzitního sportu.

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ:

UK FTVS v Praze, José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín

UBYTOVÁNÍ:

Je zajištěno na kolejích UK FTVS v Praze 6 -Veleslavín, ČVUT v Praze 6 - Strahov , ČZU v Praze 6 – Suchdolě a UK v Praze 6 – Petřiny (kolej Hvězda – Zvoníčkova 5 a kolej Na Větrníku – Na Větrníku 1932). Přihlášený účastník má zdarma nárok na 1 noc se snídaní. Případné další ubytování je placené studentem a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita. U odloučených soutěží, cyklistika MTB a orientační běh, je ubytování zabezpečeno v areálu výcvikového střediska UK FTVS "Ovčín", Plavsko 89 (Dvorce), Stráž nad Nežárkou . Pokud bude naplněna kapacita ubytování na statku a v chatách (cca 80 lůžek) je možné bydlet ve vlastních stanech.

STRAVOVÁNÍ:

Pro ubytované je zajištěna snídaně, ostatní stravování si hradí účastníci sami.

DOPRAVA:

jízdné hradí vysílající školy
vyhledávání na mapách: www.mapy.cz
vyhledávání dopravního spojení: www.dpp.cz

VEDOUCÍ, TRENÉŘI:

se zúčastní akce na náklady vysílajících škol.

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ:

Pořadatelé zajišťují případné potřebné akutní ošetření nebo zprostředkují ošetření v příslušném zdravotnickém zařízení.

NÁMITKY A ODVOLÁNÍ:

Podání odvolání je možné u ředitele soutěže do 15 minut po ukončení zápasu nebo disciplíny s vkladem 100,00 Kč. Odvolání proti námitkovému řízení je možné podat organizačnímu výboru do 2 hodin (120 minut) s vkladem 500,00 Kč.

SEKRETARIÁT HER:

Sekretariát her je umístěn v areálu UK FTVS, ulice José Martího 31, 162 52 Praha 6.

 

60. výročí
založení FTVS

Pořadatelé:

logo UK logo FTVS
 
logo ČAUS
 

Spolupořadatelé:

logo Ktv ČZU logo ÚTVS ČVUT
 
logo SU UK
 

Hlavní partner:

Joma
 

Partneři:

Certicon    Hiko
 
Bergans    Devold
 
Koupím kolo    Lenovo
Play-ball HSH Sport
 
 
Phiten      Jabra
 
Adidas        Benesport
 
Sprint s.r.o.    Ministerstvo vnitra
 
Erpet golf centrum    Pivovar Svijany
 
Falon    Sun Invent
Vranovská pláž    Bakchus
 
Errea    Molten
 
Pasnet
 

Mediální partneři:

iForum    Studenta
 
Student point