grafika

Propozice: šachy - 4. členná družstva rapid

 
Pořadatel:
UK FTVS, ČAUS
Technické provedení:
UK FTVS v Praze , ČAUS
Šachový klub Lokomotiva Brno ve spolupráci s Šachovým svazem České republiky a Matematicko – fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze
Místo soutěže:
Termín soutěže:
9.6.2013
Vedoucí činovníci:
Ředitel turnaje: Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D.
Hlavní rozhodčí: Bude doplněn až na místě.
Předpis:
Startují studenti českých vysokých škol (včetně zahraničních studentů) a zaměstnanci a absolventi vysokých škol v České republice
Systém soutěže:
Švýcarský 9 kol, 2x15 minut na partii
(Družstva jsou nasazena podle průměrného národního ELO prvních 4 hráčů uvedených na soupisce.Družstvo nese název vysoké školy, kterou reprezentuje. Na soupisce může být uvedeno max. 5 hráčů. Při startu náhradníka se jednotlivé šachovnice posouvají. V průběhu soutěže nelze soupisky měnit ani doplňovat.)
 
Pomocné hodnocení:
1. počet zápasových bodů (výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů),
2. počet partiových bodů (skóre),
3. součet partiových bodů všech týmových soupeřů (Buchholz),
4. součet partiových bodů všech týmových soupeřů, se kterými družstvo vyhrálo plus polovina partiových bodů všech týmových soupeřů, se kterými remizovalo (SB),
5. součet partiových bodů všech týmových soupeřů kromě soupeře, který získal nejvyšší počet partiových bodů, a kromě soupeře, který získal nejnižší počet partiových bodů (střední Buchholz)
Při volném losu získá družstvo 2 zápasové body a 50% bodů do skóre. Při nenastoupení soupe-ře získá družstvo 2 zápasové body a 100% bodů do skóre.
Časový pořad:
9:00 – 9:50 prezentace
10:00 – 16:00 vlastní průběh turnaje
16:00 – 16:30 vyhlášení výsledků
Závodní kancelář:
Bude upřesněno
Prezentace:
Bude upřesněno
Vyhlášení vítězů:
Absolutní vítěz – 3 000 Kč, věcné ceny pro nejlepší družstva zaměstnanců a absolventů
Nejlepší 3 družstva studentů – 2 000 Kč + titul Akademický mistr ČR, 1 000 Kč, 500 Kč
(prvních šest studentských družstev získává body do hodnocení škol v rámci ČAH Praha 2013)
Cenový fond platí při minimálním počtu 15 družstev a účasti alespoň čtyřech vysokých škol. Při menší účasti bude adekvátně krácen.
Námitky:
Odvolání:
Další pokyny/informace:
Startovné: družstva studentů – ZDARMA, pouze pro přihlášené přes svou VŠ družstvo zaměstnanců nebo absolventů – 320 Kč
 
Přihlášky:
STUDENTI – do soutěže je musí přihlásit VŠ (na katedře nebo ústavu TV získají další informace o možnostech ubytování, případných příspěvcích na dopravu aj.) a současně se registrují u Ing. Břetislava Eichlera na adrese eichler@schody-dna.cz
OSTATNÍ – do 8. června 2013, Ing. Břetislav Eichler, eichler@schody-dna.cz
 
Šachový materiál: v termínu nepřihlášení účastníci turnaje přinesou dvě soupravy šachů a dvoje šachové hodiny
 
Různé: Informace o organizaci a zabezpečení Sportovních přeborů vysokých škol včetně kontaktů na katedry a ústavy TV na vysokých školách jsou zveřejněny na adrese www.caus.cz/caus/dokumenty. Informace o organizaci a zabezpečení Českých akademických her Praha 2013 budou zveřejněny na adrese www.ceskeakademickehry.cz.
 
 
Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D.
Ředitel soutěže
Ing. Břetislav Eichler
Předseda komise ČAUS
 
 
60. výročí
založení FTVS

Pořadatelé:

logo UK logo FTVS
 
logo ČAUS
 

Spolupořadatelé:

logo Ktv ČZU logo ÚTVS ČVUT
 
logo SU UK
 

Hlavní partner:

Joma
 

Partneři:

Certicon    Hiko
 
Bergans    Devold
 
Koupím kolo    Lenovo
Play-ball HSH Sport
 
 
Phiten      Jabra
 
Adidas        Benesport
 
Sprint s.r.o.    Ministerstvo vnitra
 
Erpet golf centrum    Pivovar Svijany
 
Falon    Sun Invent
Vranovská pláž    Bakchus
 
Errea    Molten
 
Pasnet
 

Mediální partneři:

iForum    Studenta
 
Student point