České akademické hry na Univerzitě Pardubice

Pokyny

SEKRETARIÁT HER - AKREDITACE, UBYTOVÁNÍ,  DALŠÍ INFORMACE:
 
Sekretariát her:

Katedra tělovýchovy a sportu Univerzita Pardubice
Kunětická 92
Pardubice, 532 10
 
(nejbližší zastávky MHD: Univerzita – bus č. 10. příp. Stavařov, Polabiny - Hradecká – bus 3, 33)

Akreditace:

Sportovci, trenéři a doprovod, kteří přijedou na ČAH 2016, budou akreditováni na jednotlivých sportovištích – viz. mapa sportovišť

Všichni sportovci (případně v zastoupení svého garanta/trenéra) musí projít přes akreditaci her!

U kolektivních sportů: soupisku družstva (jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP) opatřenou razítkem vysílající školy.

U individuálních sportů: (jméno příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP) a předložit doklad o studiu (index nebo ISIC kartu).

Při akreditaci obdrží účastníci akreditační kartu, která je opravňuje k ubytování na vysokoškolských kolejích Univerzity Pardubice a ke vstupu na další kulturní a společenské akce

Ubytování:

Koleje - pavilon C, Univerzita Pardubice
Studentská 201
530 09 Pardubice
 
(nejbližší zastávky MHD: Stavařov, Polabiny - Hradecká – bus 3, 33)
Je zajištěno na kolejích Univerzity Pardubice. Přihlášený sportovec má zdarma nárok na 1 noc se snídaní. Případné další ubytování je placené sportovcem, trenérem, či doprovodem a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita.
 
Prosíme všechny, kteří mají registrované ubytování, o vytištění a vyplnění ubytovacího lístku - výrazně se tím zrychlý proces ubytování v den příjezdu - ubytovací lístek
 
Studentům (sportovcům) je pořadatelem uhrazeno ubytování se snídaní. Vedoucí, trenéři a doprovod se účastní soutěží na vlastní náklady.
 
Doprava:
 
Jízdné hradí vysílající školy.
 
Vedoucí, trenéři:
 
Účastní se akce na náklady vysílajících škol.
 
Zdravotní zabezpečení:
 
Pořadatelé zajišťují případné potřebné akutní ošetření nebo zprostředkují ošetření v příslušném zdravotnickém středisku.
 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
 
Přihlašování závodníků: 1. 4. – 19. 6. 2016
Ukončení kvalifikace kolektivních sportů: 25. 5. 2016
Definitivní potvrzení/zrušení přihlášky do kvalifikací kolektivních sportů: do 31. 3. 2016