České akademické hry na Univerzitě Pardubice

Výsledky - sporty

Podrobné výsledky disciplín zde

 

Aerobik

Konečné pořadí školy:

   AEROBIK

 

Rozdělení bodů pro školy:

VUT

5,5

TUL

5,5

UP

4

UK

3

JU

2

 Badminton

 

Konečné pořadí školy

   BADMINTON ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

ZČU

5

ČVUT

4

UHK

3

UP

2

UPA

1

Konečné pořadí školy

   BADMINTON MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

MU

6

ZČU

5

ČVUT

4

MENDELU

3

VUT

2

 

Basketbal

 

Konečné pořadí školy

BASKETBAL MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

UJEP

6

UP

5

MU

4

VŠE

3

UK

2

UPA

1

 

Házená

Konečné pořadí školy

HÁZENÁ MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

ZČU

6

MU

5

VŠE

4

VUT

3

UK

2

Konečné pořadí školy

HÁZENÁ ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

MU

6

UP

5

ZČU

4

VUT

3

VŠE

2

JU

1

Karate

Konečné pořadí školy

KARATE MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

MENDELU

5

ČZU

3,5

UPA

3,5

ZČU

1,5

VUT

1,5

Konečné pořadí školy

    KARATE ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

MU

6

UHK

5

UJEP

3,5

JU

3,5

UK

2

UK - HK

1

Plavání s ploutvemi

 

Konečné pořadí školy

        PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

UP

5

VUT

4

VŠE

3

ČVUT

1,5

UPA

1,5

Konečné pořad Konečné pořadí školy

       PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UP

6

UK

5

UO

4

MU

3

VFU

2

VŠE

1

Plavání

Konečné pořadí školy

    PLAVÁNÍ MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

 

UK

6

 

VUT

5

 

MU

3,5

 

VŠE

3,5

 

MENDELU

2

 

UP

1

 

Rozdělení bodů pro školy

    PLAVÁNÍ ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

UP

5

ZČU

4

VŠE

3

VFU

2

ČZU

1

 Florbal

 

Konečné pořadí školy

        FLORBAL MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

VŠB TU

6

MU

5

VŠE

4

UPA

3

ZČU

2

VŠCHT

1

Konečné pořadí školy

FLORBAL ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

ČVUT

5

MENDELU

4

VŠB TU

3

ZČU

2

UPa

1

Frisbee

Konečné pořadí školy

        FRISBEE

Rozdělení bodů pro školy

ČVUT

6

UK

5

MU

4

ČZU

3

VUT

2

ZČU

1

Atletika

Konečné pořadí školy

   ATLETIKA MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

MU

6

ČVUT

5

ČZU

3,5

UP

3,5

VUT

2

UK

1

Konečné pořadí školy

      ATLETIKA ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

ZČU

5

UP

4

ČZU

3

MU

2

ČVUT

1

Futsal

Konečné pořadí školy

       FUTSAL

Rozdělení bodů pro školy

UP

6

UPA

5

VŠE

4

MU

3

TUL

2

VUT

1

 Volejbal

 

Konečné pořadí školy

     VOLEJBAL MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

MU

6

ČVUT

5

MENDELU

4

UPA

3

Konečné pořadí školy

Rozdělení bodů pro školy

      VOLEJBAL ŽENY

 

UK

6

VŠB- TU

5

UP

4

UPA

3

ZČU

2

UHK

1

Orientační běh

 

Konečné pořadí školy

   ORIENTAČNÍ BĚH MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

VUT

6

TUL

5

UP

4

ČVUT

3

Konečné pořadí školy

   ORIENTAČNÍ BĚH ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

MU

6

VUT

5

UHK

4

ČVUT

3

ZČU

2

Stolní tenis

Konečné pořadí školy

     STOLNÍ TENIS MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

VŠB - TU

6

VŠTE

5

ČVUT

3,5

UPA

3,5

JU

1,5

ČZU

1,5

Konečné pořadí školy

STOLNÍ TENIS ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UJEP

6

VŠB-TU

5

ČZU

4

VŠE

3

UPA

2

Squash

 


Konečné pořadí školy

SQUASH MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

OU

6

PALESTRA

4,5

ČVUT

4,5

UK

3

VUT

2

Konečné pořadí školy

   SQUASH ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

VOŠK

5

MENDELU

4

VFU

3

OU

2

Tenis

Konečné pořadí školy

   TENIS MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

VŠB

6

UTB

4,5

ČVUT

4,5

UK

3

VŠCHT

2

VŠE

1

Konečné pořadí školy

  TENIS ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

ČZU

5

ČVUT

3,5

TUL

3,5

UPA

2

 

Veslování:

 

Konečné pořadí školy

VESLOVÁNÍ MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

VUT

6

MU

5

UPA

4

Konečné pořadí školy

VESLOVÁNÍ ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

VUT

6

UK

4,5

UPA

4,5

MU

3

UTB

2

 

Kanoistika:

 

Konečné pořadí školy

KANOISTIKA MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

ČVUT

6

UPA

5

ČZU

4

UK

2,5

UHK

2,5

Konečné pořadí školy

KANOISTIKA ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

UHK

5

UPA

4

 

Sportovní lezení:

 

 

 

 

 

Konečné pořadí školy

SPORTOVNÍ LEZENÍ MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

VUT

6

OU

5

ZČU

4

MU

3

 

Konečné pořadí školy

SPORTOVNÍ LEZENÍ ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

UK

6

MU

5

ČVUT

3,5

ZČU

3,5

 

 

 

Nohejbal:

 

Konečné pořadí školy

NOHEJBAL

Rozdělení bodů pro školy

MU

6

ČVUT

4,5

ČZU

4,5

UHK

2,5

TUL

2,5

UPA

1

 

Beach volejbal:

Konečné pořadí školy

BEACH VOLEJBAL MUŽI

Rozdělení bodů pro školy

VŠE

6

UO

5

ZČU

4

UK

3

UPA

2

Konečné pořadí školy

BEACH VOLEJBAL ŽENY

Rozdělení bodů pro školy

VŠCHT

6

MU

4,5

ČVUT

4,5

VŠE

3

MENDELU

2

VUT

1

 

Fotbal:

 

Konečné pořadí školy

FOTBAL

Rozdělení bodů pro školy

JU

6

MU

5

VŠE

4

TUL

3

UPA

2