České akademické hry na Univerzitě Pardubice

Výsledky - bodování škol

VÝSLEDKY - bodování škol

pořadí

název školy

body

počet soutěžících

1

Univerzita Karlova v Praze

114

182

2

Masarykova univerzita

103

198

3

České vysoké učení technické v Praze

75

109

4

Univerzita Palackého Olomouc

58,5

126

5

Vysoké učení technické v Brně

58

116

6

Univerzita Pardubice

54

163

7

Západočeská univerzita v Plzni

51

149

8

Vysoká škola ekonomická v Praze

41,5

112

9

Česká zemědělská univerzita v Praze

33

42

10

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

31

68

11

Mendelova univerzita v Brně

24

37

12

Univerzita Hradec Králové

23

54

13

Technická univerzita v Liberci

21,5

52

14

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

15,5

30

15

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

14

37

16

Ostravská univerzita v Ostravě

13

34

17-18

Univerzita obrany

9

10

17-18

Vysoká škola chemicko-techologická v Praze

9

30

19

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

7

3

20

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

6,5

6

21-22

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

5

2

21-22

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka

5

1

23

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.

4,5

4

24

UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové

1

13

25-41

Vysoká škola podnikání a práva v Ostravě

0

0

25-41

VŠ ekonomie a managementu s.r.o.

0

5

25-41

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

0

4

25-41

Vysoká škola polytechnická Jihlava

0

0

25-41

UK - Lékařská fakulta v Plzni

0

2

25-41

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

0

0

25-41

Policejní akademie ČR

0

0

25-41

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s.

0

0

25-41

VŠE - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

0

0

25-41

Slezská univerzita v Opavě

0

0

25-41

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

0

1

25-41

Akademie múzických umění

0

0

25-41

Vysoká škola mezinárodních

0

0

25-41

Moravská vysoká škola Olomouc

0

1

25-41

Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.

0

1

25-41

University of New York in Prague, s. r. o.

0

1

25-41

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

0

1