Praha, 18. - 23.6.2017

Vážení sportovní přátelé,

České akademické hry (ČAH) se vrací po 4 letech do Prahy. 16. ročník Českých akademických her se uskuteční v termínu od 18. do 23. června 2017 a jeho pořadatelem je staronová dvojice pražských vysokých škol České vysoké učení technické v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze. Hry jsou součástí oslav 310. výročí založení Českého vysokého učení technického v Praze. Pořadatelé pro vás připravili sportovní soutěže ve 24 sportech.

Přihlášky na jednotlivé soutěže jsou prodlouženy do 12. června 2017 do 12.00 hodin a přihlásit se je možné pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť vysokých škol v ČR.

ČVUT

Přejeme vám úspěšný sportovní i studijní letní semestr a těšíme se na setkání v Praze.

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.předseda organizačního výboru

Záštitu nad ČAH 2017 převzali:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

primátorka hlavního města Prahy

Mgr. Ondřej Kolář

starosta městské části Praha 6

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

rektor Českého učení technického v Praze

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

rektor České zemědělské univerzity v Praze

Ing. Jiří Kejval

předseda Českého olympijského výboru