Praha, 18. - 23.6.2017

Vážení sportovní přátelé,

16. ročník Českých akademických her je minulostí.

Skončily soutěže ve 23 sportech, kterých se zúčastnili studenti z 35 českých vysokých škol. Vám všem, kteří jste podávali výborné sportovní výkony a dodržovali přitom pravidla fair play, patří náš obdiv a poděkování.

Naše poděkování patří také všem organizátorům, rozhodčím a dalším pořadatelům, kteří svojí činnosti přispěli k úspěšnému průběhu her.

Nelze zapomenout i na ty, kteří finančně ČAH zajišťovaly, především MŠMT ČR, ČAUS, vedení obou univerzit a celou řadu větších či menších sponzorů, bez nichž by nebylo možné hry pořádat.

Gaudeamus igitur – „radujme se tedy“ z našich sportovních úspěchů a my se budeme těšit, že se s vámi budeme i nadále setkávat na sportovních soutěžích vysokých škol a na dalších Českých akademických hrách.

ČVUT

Přejeme vám mnoho dalších sportovních i osobních úspěchů.

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.předseda organizačního výboru

Záštitu nad ČAH 2017 převzali:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

primátorka hlavního města Prahy

Mgr. Ondřej Kolář

starosta městské části Praha 6

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

rektor Českého učení technického v Praze

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

rektor České zemědělské univerzity v Praze

Ing. Jiří Kejval

předseda Českého olympijského výboru