Bodování škol

Započítaných disciplín: 110/144

Místo Body Škola Soutěžících
1. 159.8 Univerzita Karlova v Praze 229
2. 121 České vysoké učení technické v Praze 236
3. 84.5 Masarykova univerzita 175
4. 72.5 Západočeská univerzita v Plzni 167
5. 56.8 Vysoké učení technické v Brně 88
6. 53.5 Vysoká škola ekonomická v Praze 114
7. 42.5 Univerzita Palackého Olomouc 127
8. 40.8 Česká zemědělská univerzita v Praze 113
9. 35.5 Ostravská univerzita v Ostravě 58
10. 29.5 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 73
11. 28.5 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 34
12. 26 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 67
13. 18.5 Univerzita Hradec Králové 22
14. 17 Mendelova univerzita v Brně 25
15. 16.5 Vysoká škola chemicko-techologická v Praze 21
16. 11 Univerzita obrany 10
17. 10 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA 15
18. 9 UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové 6
19.-21. 6 Vysoká škola ekonomie a managementu 4
19.-21. 6 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 14
19.-21. 6 Univerzita Pardubice 57
22. 5 Technická univerzita v Liberci 25
23. 4 Metropolitní univerzita Praha 1
24.-25. 3 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 1
24.-25. 3 UK - Lékařská fakulta v Plzni 18
26. 2 Slezská univerzita v Opavě 1
27.-40. 0 Bankovní institut vysoká škola 0
27.-40. 0 Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice 1
27.-40. 0 Vysoká škola hotelová v Praze 8 0
27.-40. 0 Vysoká škola polytechnická Jihlava 1
27.-40. 0 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 0
27.-40. 0 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 4
27.-40. 0 Akademie múzických umění v Praze 0
27.-40. 0 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 2
27.-40. 0 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. 1
27.-40. 0 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 0
27.-40. 0 VŠE - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 0
27.-40. 0 Vysoká škola CEVRO Institut 0
27.-40. 0 Policejní akademie ČR 0
27.-40. 0 Vysoká škola finanční a správní Praha 2