Bodování škol

Započítaných disciplín: 150/150

Místo Body Škola Soutěžících
1. 168.8 Univerzita Karlova v Praze 229
2. 124.5 České vysoké učení technické v Praze 235
3. 92.5 Masarykova univerzita 175
4. 81 Západočeská univerzita v Plzni 167
5. 61.3 Vysoké učení technické v Brně 89
6. 59 Univerzita Palackého Olomouc 126
7. 55.5 Vysoká škola ekonomická v Praze 115
8. 54.8 Česká zemědělská univerzita v Praze 117
9. 36.5 Ostravská univerzita v Ostravě 57
10. 31.5 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 35
11. 29.5 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 73
12. 27 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 68
13. 17 Mendelova univerzita v Brně 24
14.-15. 16.5 Vysoká škola chemicko-techologická v Praze 21
14.-15. 16.5 Univerzita Hradec Králové 22
16. 11 Univerzita obrany 10
17. 9 UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové 6
18. 7 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA 15
19. 6.5 UK - Lékařská fakulta v Plzni 18
20.-21. 6 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 14
20.-21. 6 Univerzita Pardubice 57
22. 5 Technická univerzita v Liberci 25
23. 4 Metropolitní univerzita Praha 1
24. 3.5 Vysoká škola ekonomie a managementu 4
25. 3 Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice 3
26. 2 Slezská univerzita v Opavě 1
27. 1 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 1
28.-41. 0 Bankovní institut vysoká škola 0
28.-41. 0 Vysoká škola finanční a správní Praha 2
28.-41. 0 Vysoká škola hotelová v Praze 8 0
28.-41. 0 Vysoká škola polytechnická Jihlava 1
28.-41. 0 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 0
28.-41. 0 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 4
28.-41. 0 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 2
28.-41. 0 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. 1
28.-41. 0 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 0
28.-41. 0 Akademie múzických umění v Praze 0
28.-41. 0 Policejní akademie ČR 0
28.-41. 0 NEWTON College 1
28.-41. 0 VŠE - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 0
28.-41. 0 Vysoká škola CEVRO Institut 0