Organizační výbor ČAH 2017

 
Funkce/jméno útvar telefon email
Předseda:      
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. ČVUT ÚTVS 731 557 896 E-mail: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.
Místopředsedové:      
PaedDr. Dušan Vavrla ČZU KTV 777 263 652 E-mail: PaedDr. Dušan Vavrla
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. ČVUT ÚTVS 731 557 897 E-mail: PhDr. Jaroslav Schmid, CSc.
Sekretář:      
Mgr. Jitka Drahorádová ČVUT ÚTVS 728 628 696 E-mail: Jitka Drahorádová
STK:      
Mgr. Jan Filandr ČVUT ÚTVS 723 435 029 E-mail: Mgr. Jan Filandr
RNDr. Eva Slonková ČAUS 728 071 371 E-mail: RNDr. Eva Slonková
PaedDr. Dušan Vavrla ČZU KTV 777 263 652 E-mail: PaedDr. Dušan Vavrla
Ekonomika a marketing:      
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. ČVUT ÚTVS 731 557 897 E-mail: PhDr. Jaroslav Schmid, CSc.
PaedDr. Dušan Vavrla ČZU KTV 777 263 652 E-mail: PaedDr. Dušan Vavrla
Mgr. Ladislav Vladyka ČAUS 602 258 078 E-mail: Mgr. Ladislav Vladyka
Jana Oršošová ČVUT ÚTVS 602 875 272 E-mail: Jana Oršošová
Ubytování/stravování:      
Ilona Benešová ČVUT SÚZ 234 678 232 E-mail: Ilona Benešová
Jarmila Bauerová ČZU KTV 224 383 672 E-mail: Jarmila Bauerová
Pavel Mátl ČVUT ÚTVS 721 843 103 E-mail: Mgr. Pavel Mátl
Public Relations:      
Mgr. Michal Baron ČVUT ÚTVS 777 106 225 E-mail: Mgr. Michal Baron
Kateřina Šedivá Rektorát ČVUT 224 352 944 E-mail: Kateřina Šedivá
Společenské akce:      
Koncert v Betlémské kapli - Miluše Čermáková ČVUT ÚTVS 737 861 487 E-mail: Miluše Čermáková
Diskotéky ČZU - Igor Miklík ČZU KTV 603 909 987 E-mail: Igor Miklík
Web:      
Ing. Radek Pekař ČVUT ÚTVS 776 309 677 E-mail: Ing. Radek Pekař
Sponzoři, partneři:      
Mgr. Čestmír Bulíř ČVUT ÚTVS 606 616 015 E-mail: Mgr. Čestmír Bulíř