Pokyny pro ČAH 2017

Akreditace

Sportovci a trenéři, kteří přijedou na ČAH, budou akreditováni den dané soutěže přímo na sportovištích. Sportovci, kteří budou přihlášeni na ubytování den před zahájením soutěže, se po příjezdu do Prahy akreditují na sekretariátech her dle místa ubytování (viz níže – ubytování) v úředních hodinách. Hosté se akreditují v sekretariátech her dle místa ubytování.

K akreditaci si připravte:

 1. U kolektivních sportů – soupisku družstva (jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP) opatřenou razítkem vysílající školy
 2. U individuálních sportů – jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP, doklad o studiu (ISIC kartu)
Při akreditaci obdrží účastníci akreditační kartu, která je opravňuje k ubytování na vysokoškolských kolejích ČVUT nebo ČZU.

Sekretariát her

Sekretariát ČVUT

Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6
Telefon: 224 351 881
Telefon ubytování: 721 843 103

Úřední hodiny:

 • neděle 12:00 – 20:00
 • po - čt 8.00 – 21.00
 • pátek 8.00 – 13.00

Sekretariát ČZU

Budova Sportcentra - bazén
Kamýcká 1073, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon: 224 383 672

Úřední hodiny

 • neděle 12:00 – 20:00
 • po - čt 8.00 – 21.00
 • pátek 8.00 – 13.00

Ubytování

Ubytování pro studenty mimopražských VŠ je zajištěno v komplexu vysokoškolských kolejí ČVUT Strahov - Vaníčkova 7, Praha 6 a kolejích ČZU - Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol.

Koleje Strahov: badminton, beach volejbal, florbal, futsal, házená, softbal, squash, volejbal

Koleje ČZU: aerobik, atletika, basketbal, fotbal, judo, karate, lukostřelba, frisbee, nohejbal, orientační běh, plavání, ploutvové plavání, stolní tenis, sportovní lezení, tenis

Ubytování koleje Strahov

 1. Studenti budou ubytováni přes centrální recepci kolejí na bloku 1, kde jim oznámí přidělený blok a pokoj po předložení akreditační karty, kterou obdrží při akreditaci v sekretariátu her den před zahájením soutěže nebo v den soutěže na sportovištích.
 2. Studentům bude poskytnuto zdarma ubytování na 1 noc se snídaní s tím, že se objednávka provádí současně s přihláškou do soutěží na webových stránkách ČAH nejpozději do 9.6. 2017.
 3. Ubytování sportovců na více nocí (neodsouhlasené pořadatelem) bude poskytnuto pouze v případě volné kapacity. Cena pokoje činí v tomto případě 300,- Kč za osobu /noc (bez snídaně).
 4. Hosté, trenéři a vedoucí si hradí ubytování v hotovosti při nástupu na ubytování. Cena je 300,- Kč za osobu/noc na dvoulůžkovém pokoji bez snídaně.
 5. Účastníci her se mohou ubytovat první den nejdříve od 14.00 hod a to přihlášením se na centrální recepci kolejí na bloku 1. Před ukončením ubytování jsou ubytovaní povinni odevzdat klíče příslušného bloku nejpozději do 10.00 hod dopoledne. Ztráta klíče se hradí částkou 430,- Kč.
 6. Ubytovaní účastníci ČAH jsou povinni respektovat kolejní řád, provozní a ubytovací řád.

Ubytování ČZU

 1. Studenti při akreditaci obdrží zároveň i ubytovací kartu s vyznačením koleje. Na recepci příslušné koleje bude po předložení této karty studentovi přidělen pokoj. Na recepcích je nepřetržitá služba – po 22.00 použijte zvonku na dveřích. Studenti, kteří jsou přihlášeni k ubytování již 17.6.2017 se hlásí přímo na koleji JIH, Kamýcká ul., Praha 6 Suchdol. Studenti – stolní tenis, sportovní lezení - si ubytovací kartu vyzvednou v sekretariátu her ČZU v neděli 18.6.2017 od 12.00 – 20.00.
 2. Studentům bude poskytnuto zdarma ubytování na 1 noc se snídaní s tím, že se objednávka provádí současně s přihláškou do soutěží na webových stránkách ČAH nejpozději do 9.6. 2017.
 3. Ubytování sportovců na více nocí (neodsouhlasené pořadatelem) bude poskytnuto pouze v případě volné kapacity. Cena pokoje činí v tomto případě 300,- Kč za osobu /noc (bez snídaně).
 4. Trenéři a vedoucí hradí ubytování v hotovosti na recepci koleje. Ubytovací karty obdrží podle členění sportů na sekretariátu her. Cena je 300,- Kč za osobu/noc na dvoulůžkovém pokoji bez snídaně.
 5. Účastníci her se mohou ubytovat první den nejdříve od 14.00 hod . S ukončením pobytu jsou ubytovaní povinni odevzdat klíče příslušného bloku nejpozději do 10.00 hod dopoledne. Ztráta klíče se hradí částkou 500,- Kč.
 6. Ubytovaní účastníci ČAH jsou povinni respektovat kolejní řád, provozní a ubytovací řád.

Stravování

Snídaně je zajištěna v menze ČVUT resp. ČZU, která je v areálu kolejí. Snídani obdrží účastníci po předložení stravenky, kterou obdrží při registraci na ubytování.

Výdejní doba je od 7.00 do 9.00.

V areálu kolejí jsou v průběhu dne k dispozici restaurace, kde je možné se individuálně stravovat (obědy, večeře).

Doprava

Jízdné do místa her a místní jízdné hradí vysílající škola.

Spojení lze nalézt na www.dpp.cz nebo www.idos.cz