Bodování škol

Započítaných disciplín: 171/171

Místo Body Škola Soutěžících
1.-41. 0 VŠE - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 0
1.-41. 0 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 0
1.-41. 0 Vysoká škola CEVRO Institut 0
1.-41. 0 Vysoká škola ekonomická v Praze 6
1.-41. 0 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 0
1.-41. 0 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1
1.-41. 0 Univerzita obrany 0
1.-41. 0 Univerzita Palackého Olomouc 1
1.-41. 0 Univerzita Pardubice 0
1.-41. 0 Vysoká škola ekonomie a managementu 0
1.-41. 0 Vysoká škola finanční a správní Praha 2
1.-41. 0 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA 0
1.-41. 0 Vysoké učení technické v Brně 0
1.-41. 0 Západočeská univerzita v Plzni 0
1.-41. 0 Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice 0
1.-41. 0 Vysoká škola polytechnická Jihlava 0
1.-41. 0 Vysoká škola hotelová v Praze 8 0
1.-41. 0 Vysoká škola chemicko-techologická v Praze 0
1.-41. 0 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 0
1.-41. 0 Univerzita Karlova v Praze 0
1.-41. 0 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 0
1.-41. 0 Mendelova univerzita v Brně 0
1.-41. 0 Metropolitní univerzita Praha 0
1.-41. 0 NEWTON College 0
1.-41. 0 Ostravská univerzita v Ostravě 0
1.-41. 0 Masarykova univerzita 3
1.-41. 0 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 7
1.-41. 0 Bankovní institut vysoká škola 0
1.-41. 0 Česká zemědělská univerzita v Praze 0
1.-41. 0 České vysoké učení technické v Praze 0
1.-41. 0 Policejní akademie ČR 0
1.-41. 0 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 0
1.-41. 0 UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0
1.-41. 0 UK - Lékařská fakulta v Plzni 0
1.-41. 0 Univerzita Hradec Králové 0
1.-41. 0 Technická univerzita v Liberci 0
1.-41. 0 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 0
1.-41. 0 Slezská univerzita v Opavě 0
1.-41. 0 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 0
1.-41. 0 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. 0
1.-41. 0 Akademie múzických umění v Praze 0