Bodování škol

Započítaných disciplín: 171/171

Místo Body Škola Soutěžících
1. 92.5 Masarykova univerzita 280
2. 81.5 Univerzita Karlova v Praze 204
3. 67 Vysoké učení technické v Brně 207
4. 65.5 Univerzita Palackého Olomouc 162
5. 41.5 Západočeská univerzita v Plzni 134
6. 35 České vysoké učení technické v Praze 143
7. 27 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 97
8. 26.5 Česká zemědělská univerzita v Praze 61
9. 22.5 Mendelova univerzita v Brně 29
10. 21.5 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 65
11. 21 Univerzita Hradec Králové 38
12. 18.5 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 36
13. 13.5 Univerzita Pardubice 61
14. 11.5 Ostravská univerzita v Ostravě 16
15. 11 Vysoká škola ekonomická v Praze 61
16. 9.5 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 23
17. 9 Vysoká škola chemicko-techologická v Praze 9
18. 6 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o. 3
19.-20. 5 Technická univerzita v Liberci 25
19.-20. 5 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 7
21. 4.5 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 1
22.-23. 3 UK - Lékařská fakulta v Plzni 9
22.-23. 3 Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice 1
24. 2.5 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA 2
25. 2 Univerzita obrany 16
26.-27. 1 VŠE - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 10
26.-27. 1 Vysoká škola finanční a správní Praha 3
28. 0.5 Policejní akademie ČR 1
29.-47. 0 Slezská univerzita v Opavě 2
29.-47. 0 Vysoká škola hotelová v Praze 8 1
29.-47. 0 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 0
29.-47. 0 Wrocław 4
29.-47. 0 Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. 1
29.-47. 0 Vysoká škola polytechnická Jihlava 4
29.-47. 0 Bankovní institut vysoká škola 0
29.-47. 0 Vysoká škola CEVRO Institut 0
29.-47. 0 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 1
29.-47. 0 NEWTON College 3
29.-47. 0 Akademie múzických umění v Praze 0
29.-47. 0 UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové 4
29.-47. 0 Metropolitní univerzita Praha 3
29.-47. 0 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň 1
29.-47. 0 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 0
29.-47. 0 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 0
29.-47. 0 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. 1
29.-47. 0 Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií, s.r.o. 1
29.-47. 0 Vysoká škola ekonomie a managementu 1