Bodování škol

Započítaných disciplín: 153/171 (zrušených disciplín: 18)

Místo Body Škola Soutěžících
1. 176.8 Masarykova univerzita 280
2. 129.5 Univerzita Karlova v Praze 204
3. 121.5 Vysoké učení technické v Brně 207
4. 80.5 Univerzita Palackého Olomouc 162
5. 72.6 Západočeská univerzita v Plzni 134
6. 63.8 České vysoké učení technické v Praze 143
7. 55 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 97
8. 35.5 Univerzita Hradec Králové 38
9. 33.5 Česká zemědělská univerzita v Praze 61
10. 27.8 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 65
11. 26 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 23
12. 24.5 Mendelova univerzita v Brně 29
13. 19.8 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 36
14. 18.5 Vysoká škola ekonomická v Praze 61
15. 14.5 Univerzita Pardubice 61
16. 14 Wrocław 4
17. 13.5 Technická univerzita v Liberci 25
18. 12 Ostravská univerzita v Ostravě 16
19. 10 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o. 3
20. 9 Vysoká škola chemicko-techologická v Praze 9
21. 7 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 7
22. 4.5 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 1
23. 4 UK - Lékařská fakulta v Plzni 9
24. 3.8 NEWTON College 3
25. 3 Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice 1
26. 2.5 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA 2
27. 2 Univerzita obrany 16
28.-29. 1 Vysoká škola finanční a správní Praha 3
28.-29. 1 VŠE - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 10
30.-31. 0.5 UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové 4
30.-31. 0.5 Policejní akademie ČR 1
32.-47. 0 Bankovní institut vysoká škola 0
32.-47. 0 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 0
32.-47. 0 Vysoká škola polytechnická Jihlava 4
32.-47. 0 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 0
32.-47. 0 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 1
32.-47. 0 Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. 1
32.-47. 0 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. 1
32.-47. 0 Vysoká škola CEVRO Institut 0
32.-47. 0 Metropolitní univerzita Praha 3
32.-47. 0 Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií, s.r.o. 1
32.-47. 0 Akademie múzických umění v Praze 0
32.-47. 0 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 0
32.-47. 0 Slezská univerzita v Opavě 2
32.-47. 0 Vysoká škola ekonomie a managementu 1
32.-47. 0 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň 1
32.-47. 0 Vysoká škola hotelová v Praze 8 1