Všeobecné propozice ČAH 2018

Pořadatel

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

Realizátor

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií (MU FSPS)

Termín

17. - 22. června 2018

Počet zařazených sportů

27

Přihlášky

Přihlašování bude možné od 12. dubna do 5. června 2018.
Přihlášky účastníků se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ. Studenti soutěží v kolektivních a individuálních soutěžích za školy včetně kvalifikací (výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo univerzity).

Pro bezproblémové přihlašování je třeba TV pracovištím nahlásit: jméno, příjmení, datum narození, fakultu, e-mail, sport a disciplinu, eventuálně nejlepší výkon, u OB číslo SI a dále požadavek na ubytování.

Podmínky účasti

ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR nebo vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokáží platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, příp. kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje, nebo na příslušné škole řádně ukončil studia v kalendářním roce 2018. Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu. ČAH 2018 se nemůže zúčastnit student, který má v době konání ČAH přerušené studium.

Výjimky:

 1. Start závodníků, kteří ukončili studia v roce 2017 - je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a tato skutečnost bude řádně uvedena v propozicích závodu. Tito studenti nesmí být v době konání AMS nebo SU starší 25 let. U prezence se prokáží kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže.
 2. Start družstva z různých škol je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a předpokládá se účast konkrétního družstva. V propozicích závodu tato skutečnost musí být uvedena.
 3. Start dvojic z různých škol je povolen pouze při čtyřhrách (badminton, stolní tenis, tenis, beach volejbal). Získané body se dělí.

Věková hranice: Studenti se mohou zúčastnit ČAH bez omezení věku.

Účast v soutěžích

Kvalifikace kolektivních sportů: probíhá ve 4 oblastech (Praha, Čechy, Morava S, Morava J). Na ČAH postupují vítězové oblastí, pořádající škola a druhá škola z té oblasti, ve které bylo zúčastněno nejvíce škol. Pokud se zúčastní ve 2 nebo více oblastí stejný počet škol, sehrají školy o druhé postupové místo vzájemné utkání.

V kompetenci sportovních komisí je vytvořit i jiný postupový klíč, který bude danému sportu vyhovovat.
V těch sportech, kde nebude nutná kvalifikace ve všech oblastech, zvolí předsedové komisí takový systém, aby postoupilo 4 nebo 6 družstev. Kvalifikace musí proběhnout nejpozději do 25. 5. 2018. Za dodržení termínu odpovídají předsedové komisí. Výsledky kvalifikací zašlou pořadatelé na adresu dr. Slonkové: (slonkova@fsps.muni.cz nebo eslonkov@seznam.cz) a webmastrovi ČAH na adresu: cahbrno2018@gmail.com.

Počty účastníků:

 1. Individuální sporty: minimální počet pro uskutečnění soutěže je 18 účastníků ze 4 vysokých škol ze 3 oblastí. V jednotlivých disciplinách je min. počet 4 účastníků ze 2 škol. Při nižším počtu účastníků doporučujeme pořadatelům soutěž zrušit, protože vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do pořadí se nezapočítávají dvojice, družstva ani štafety, která jsou tvořena závodníky z různých škol, (mimo výjimky – viz podmínky účasti - výjimky bod 2 a 3).
 2. Kolektivní sporty: Min. počet družstev v soutěži jsou 4 ze 3 různých oblastí. Max. počet družstev v soutěži je 5 + pořádající škola. Maximální počty hráčů ve družstvu jsou následující:
  • basketbal: 12
  • baseball: 12
  • házená: 14
  • florbal: 17
  • fotbal: 18
  • futsal: 14
  • frisbee: 10
  • volejbal: 12

Ubytování

Je zajištěno na kolejích VUT v Brně, Pod Palackým vrchem. Přihlášený účastník má zdarma nárok na 1 noc se snídaní. Případné další ubytování je placené a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita.

Stravování

Pro ubytované je zajištěna snídaně, ostatní stravování si hradí účastníci sami.

Doprava

Jízdné hradí vysílající školy.
Vyhledávání v mapách: Mapy.cz nebo Google Maps
Vyhledávání dopravního spojení po republice: Jizdnirady.cz
Vyhledávání dopravního spojení po Brně: http://dnesnibrno.cz/mhd/

Vedoucí, trenéři

Se zúčastní akce na náklady vysílajících škol.

Zdravotní zabezpečení

Pořadatelé zajišťují případné potřebné akutní ošetření nebo zprostředkují ošetření v příslušném zdravotnickém zařízení.

Tituly a medaile

vítěz ČAH získává titul "Akademický mistr ČR", první tři závodníci v pořadí obdrží medaile a diplomy, případně věcné ceny.

Bodovací soutěž škol

U kolektivních a individuálních sportů je stejný systém. Bodují se zvláště ženy a muži, vítězná škola může získat za sport maximálně 6 bodů v kategorii mužů a 6 bodů v kategorii žen.

 • 1. místo: 6 bodů
 • 2. místo: 5 bodů
 • 3. místo: 4 body
 • 4. místo: 3 body
 • 5. místo: 2 body
 • 6. místo: 1 bod

Do soutěže nebudou bodovány dvojice, popř. družstva složená z několika VŠ. Vítězná škola obdrží putovní pohár České asociace univerzitního sportu.

Důležité termíny

Otevření přihlášek: 12. 4. 2018
Uzávěrka přihlášek: 5. 6. 2018
Ukončení kvalifikace kolektivních sportů: 25. 5. 2018
Definitivní potvrzení/zrušení přihlášky do kvalifikací kolektivních sportů: 31. 3. 2018
(zaslat předsedovi příslušné komise a pořadateli ČAH)
Předsedové komisí zodpovídají za včasné oznámení vítězů kvalifikací pořadateli ČAH.