větší logo ČAH2003 (10kb)
 O ČAH     ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO   

 Organizační výbor
 Všeobecné propozice

 Přihlášky
 Ubytování
 Sporty
 Sportoviště

 Doprovodný program
 Výsledky
 Fotogalerie
 Bodování škol

 Sponzoři
 Plakát her
 Odkazy


[CNW:Counter]


vseobecne propozice
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PLATNÁ PRO
VŠECHNY SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

POŘADATEL : VŠB-TU Ostrava, Ostravská univerzita, ČAUS
ÚČAST : posluchači a posluchačky všech akreditovaných vysokých škol v ČR. ČAH se mohou zúčastnit studující řádného i mimořádného studia na VŠ a absolventi z roku 2002. Ve všech sportovních odvětvích jde o Akademická mistrovství ČR a proto všichni zúčastnění startují za své VŠ nikoliv za fakulty.
PŘIHLÁŠKY : zasílá katedra tělesné výchovy příslušné VŠ spolu se závaznou objednávkou na ubytování nejpozději do 30.4.2003 na adresu :
KTVS VŠB - Technická univerzita Ostrava
tř.17.listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba
Fax: 596914172
e-mail : prihlasky@cah2003.com
FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK : jsou uvedeny v sekci   "Přihlášky"
UBYTOVÁNÍ : je zajištěno na kolejích:
VŠB-TUO v Ostravě - Porubě
Studentská 1770

Účastníkům hradí pořadatel 1 soutěžní noc + 1 noc navíc. Součástí ubytování je hrazená snídaně.
STRAVOVÁNÍ : snídaně zajištěna ve vysokoškolské menze VŠB-TU v Ostravě - Porubě. Ostatní stravování si hradí účastníci sami.
PŘÍSPĚVEK : sportovcům bude vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 100,- Kč při prezentaci.
DOPRAVA : jízdné hradí vysílající složky.
VEDOUCÍ, TRENÉŘI : a další osoby doprovodu se zúčastní akce na náklad vysílajících složek.
PREZENTACE : Hlavní prezentace proběhne na KTVS VŠB-TU v Ostravě-Porubě.
Závodní kancelář : od 7:00 hod. do 22:00 hod.
Vedle hlavní prezentace se účastníci ČAH prezentují ještě na sportovištích dle rozpisu jednotlivých sportů v den soutěže.
TITULY : posluchači a posluchačky VŠ v ČR, kteří se umístí na l.místech získávají titul Akademický mistr a Akademická mistryně pro rok 2003.
Účastníci na 1.- 3. místě získávají medaile a diplomy.
Bodovací soutěž : vysoká škola, která získá nejvyšší počet bodů za umístění svých závodníků na ČAH 2003 v Ostravě, získá putovní pohár věnovaný ČAUS ( 1.místo = 6 bodů,…., 6.místo = 1 bod )
RŮZNÉ : závodníci a závodnice, vedoucí, trenéři a diváci se účastní akcí na vlastní nebezpečí.

 
Optimalizováno pro IE 4.0+. Rozlišení 800 x 600+. © VK 2002/2003.