Aktuality
 Organizační výbor
 Všeobecné informace
 Kvalifikace
 Rozpis sportů
 Sportoviště
 Časový program

 Ubytování, stravování,
  sekretariát, akreditace


 Doprovodný program
 Výsledky
 Fotogalerie
 Bodování škol
 Sponzoři ČAH 2006
 Plakáty ČAH 2006

Česká asociace univerzitního sportu

5. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY BRNO 2006

Pořadatel :Masarykova univerzita, Brno
Termín :29.4. - 5.5. 2006
Oficiální zahájení :oficální zahájení her se konná 1.5. 2006
Přihlášky :od 1.3. do 24.4.2006 do 15:00 hodin – pouze prostřednictvím vysílající složky
Podmínky účasti :Českých akademických her se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR, kteří se prokáží platným výkazem o studiu (index, ISIC karta). Stejné podmínky mají i zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách.
Absolventi z předcházejícího školního roku se mohou her zúčastnit jen v případě, že České akademické hry budou postupovým závodem v daném sportu na Akademické mistrovství světa. Musí se při prezentaci prokázat kopií diplomu o ukončení studia.
Věková hranice: 18 – 28 let (roč.nar.1978 – 1988).
V případě, že student studuje současně 2 různé vysoké školy, může startovat pouze za jednu.
Účast v soutěži :
 1. Kolektivní sporty - maximální počty hráčů v družstvu
  • Baseball - 15
  • Basketbal - 10
  • Florbal - 17
  • Fotbal - 15
  • Futsal - 12
  • Házená - 14
  • Softball - 15
  • Volejbal - 12
  Max.počet družstev v soutěži 5 + pořádající škola.
  Min. počet družstev v soutěži 4 ze 3 různých oblastí.

  Kvalifikace v oblastech musí proběhnout do 15.4.2006.
 2. Individuální sporty
  Počty závodníků
  Minimální počet startujících pro uskutečnění soutěže je 30 účastníků ze 4 vysokých škol ze 3 různých oblastí. Min.počet v disciplině je 6 účastníků ze 3 škol. Při nižším počtu účastníků nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do pořadí se nezapočítávají družstva ani štafety, která jsou tvořena z různých vysokých škol. Závodí pouze mimo soutěž.
Změna v přihlašování účastníků :Studenti se mohou přihlašovat do soutěže pouze prostřednictvím vysílající složky (škola, katedra TV) ! Soutěží se vždy za školu, nikoliv za fakultu.
Závodní kancelář :v areálu kolejí Vinařská.
Ubytování :je zajištěno na kolejích MU Brno, ulice Vinařská 5. Přihlášený student má zdarma nárok na 1 noc se snídaní. Případné další ubytování je placené a bude umožněno jen v případě, že na kolejích bude volná kapacita.
Stravování :snídaně pro ubytované je zajištěna. Ostatní stravování si hradí účastníci sami.
Doprava :jízdné hradí vysílající složky
Vedoucí, trenéři :a další osoby doprovodu se zúčastní akce na náklady vysílajících složek.
Tituly :Vítěz soutěže získává titul „Akademický mistr ČR“ První tři závodníci obdrží medaile a diplomy.
Bodovací soutež škol :
 1. 1. místo - 6 bodů
 2. 2. místo - 5 bodů
 3. 3. místo - 4 body
 4. 4. místo - 3 body
 5. 5. místo - 2 body
 6. 6. místo - 1 bod
V případě shodného umístění se body dělí. Vítězná škola obdrží putovní pohár ČAUS.


 
© VK 2004/2005.