cah2008 vut

Organizační výbor


PŘEDSEDAPaedDr. Jaroslav Bogdálek
MÍSTOPŘEDSEDOVÉPaedDr. Jan Kubernát, Mgr. Petr Bedřich
SEKRETÁŘ RNDr. Karel Opravil, Mgr. Ladislav Vladyka
S T KMgr. Linda Bisová
EKONOMIKAMilena Špinková
UBYTOVÁNÍ Ing. Jaroslav Grulich, Bc. Elena Adžiovská
PUBLIC RELATIONPhDr. Jitka Vanýsková
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍMarián Kovács
PROPAGACE, MARKETINGIng.Bohumil Bohuslav,MEDIABOX
DOPROVODNÉ PROGRAMYMgr. Barbora Petrová
WEBPetr Kadlec


ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO


prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor MZLU v Brně
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor VFU Brno
Doc.PhDr.František Dvořák,CSc., předseda ČAUS
Ing. Vladimír Kotek, kvestor VUT v Brně
Jan Kocourek, náměstek ministra - MŠMT
MUDr. Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna
RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady JMK
Ing. Vladimír Srb, předseda ČSTV
RNDr. Petr Duchoň, poslanec Evropského parlamentu