Aktuality
 Organizační výbor
 Čestné předsednictvo
 Všeobecné informace
 Kvalifikace
 Mediální partneři
 Psali o nás ...
 Sportoviště
 Časový program

 Ubytování, stravování,
  sekretariát, akreditace

 Sporty

 Doprovodný program
 Výsledky
 Fotogalerie
 Bodování škol
 Anketa ČAH 2009
 Sponzoři ČAH 2009

 Archiv ČAH 2002
 Archiv ČAH 2003
 Archiv ČAH 2004
 Archiv ČAH 2005
 Archiv ČAH 2006
 Archiv ČAH 2007
 Archiv ČAH 2008
ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2009 PLZEŇ

ZČU v Plzni byla vyzvána a posléze se přihlásila k pořádání 8. Českých akademických her, které se uskuteční ve dnech 14. – 20. 6. 2009 v Plzni. Spolupořadatelem je i Lékařská fakulta v Plzni UK Praha. Soutěžit se bude v celkem 31 sportech. Pořadatelsky zajišťují tyto akce 2 katedry tělesné výchovy ZČU (KTS FST a KTV FPE) a ústav tělesné výchovy LF v Plzni UK Praha. Kromě toho se uskuteční i turnaj VIP v tenisu a celá řada doprovodných, zejména kulturních akcí.
ZČU LF
Západočeská univerzita v Plzni

Lékařská fakulta UK Praha

ČAUS
Česká asociace univerzitního sportu

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO :
Ministr MŠMT : Mgr. Ondřej Liška
Hejtmanka PK : Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Primátor města Plzně : Ing. Pavel Rödl
Rektor ZČU : Doc. Ing. Josef Průša, CSc.
Rektor UK (děkan LF Plzeň) : Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
Předseda ČAUS : Doc. PhDr. František Dvořák, CSc.
Předseda ČSTV : Ing. Vladimír Srb
Poslanec : Zdeněk Prosek
Senátor : Ing. Jiří Bis
Prorektor ZČU : Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
Kvestor ZČU : Ing. Antonín Bulín, MBA
Marketingová agentura Šatava : Mojmír Šatava
 
© VK 2004/2005.