Bodování škol

Započítaných disciplín: 139/139
 
Místo Body Škola Soutě-
žících
1. 155 Univerzita Karlova v Praze 175
2. 151.5 Univerzita Palackého Olomouc 240
3. 89 Masarykova univerzita 128
4. 80 Západočeská univerzita v Plzni 157
5. 77.5 České vysoké učení technické v Praze 135
6. 62.5 Vysoké učení technické v Brně 124
7. 48 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 81
8. 45 Vysoká škola ekonomická v Praze 74
9. 40 Ostravská univerzita v Ostravě 78
10. 28 Mendelova univerzita v Brně 25
11. 18 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 3
12. 16 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 26
13. 11.5 Univerzita Pardubice 11
14. 9.5 Technická univerzita v Liberci 44
15. 9 Univerzita Hradec Králové 17
16. 8 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 14
17. 7 Univerzita obrany 3
18.-19. 6 SZŠ a VOŠ zdravotnická Emanuela Pöttinga 1
18.-19. 6 Česká zemědělská univerzita v Praze 42
20.-21. 5 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 3
20.-21. 5 Vysoká škola chemicko-techologická v Praze 12
22.-24. 3 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 25
22.-24. 3 VŠ ekonomie a managementu s.r.o. 3
22.-24. 3 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 1
25. 2.5 BIBS 1
26. 2 Vysoká škola podnikání v Ostravě 2
27. 1 UK - Lékařská fakulta v Plzni 4
28.-48. 0 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická 2
28.-48. 0 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. 0
28.-48. 0 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. 0
28.-48. 0 Vysoká škola polytechnická Jihlava 1
28.-48. 0 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 0
28.-48. 0 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. 0
28.-48. 0 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. 1
28.-48. 0 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 0
28.-48. 0 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 0
28.-48. 0 Policejní akademie ČR 1
28.-48. 0 Evropský polytechnický institut, s.r.o 0
28.-48. 0 BIBS 1
28.-48. 0 Bankovní institut vysoká škola, a.s. 0
28.-48. 0 Slezská univerzita v Opavě 0
28.-48. 0 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. 0
28.-48. 0 Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. 1
28.-48. 0 VŠE - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 0
28.-48. 0 Unicorn College 0
28.-48. 0 UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0
28.-48. 0 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 0
28.-48. 0 Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. 0